Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Standard

Así era exactamente como facía un cativo dus oito meses con quen fixemos migas no parque. Súa nai dicía que gostaba moito dos coches e que a todo o mundo sorprendía que tivese sido ese o primeiro son articulado que lle dera por emitir reiterativamente. O pelacho tamén se sorprendeu:

-Ohhh, que bien dice la “R”… y con lo pequeño que es… dentro de muy poco ya va a aprender a decir… “SANGRE!”

A nai case se espantou, non sabía se lle provocaba máis graza ou arrepío.

-Mmmm… sí… pero para eso… yo creo que aún le falta mucho…