Latifundio

Standard

Segundo un informe do propio goberno dos E.E.U.U, a colleita anual de maría, aínda ilegal en 2006, é a maior do país. Nin a de millo nin a de soia acadan os $ 35.000.000 que supón a de cánabo. California produce unha terza parte do total e en doce estados esta ocupa o primeiro posto dos cultivos.

Visto en LATimes. Tamén poden velo simpaticamente traducido primeiro do inglés ao castelán e logo do castelán para o galego a través do Shortext